In antwoord oor die vraag oor postmodernisme in ons opleiding

Sonkind vra die volgende vraag op Attie se blog:

Attie, nou wonder ek net, as daar soveel verandering nodig is om mense weer te laat kerk toe gaan en na die dominee luister, word die huidige en toekomstige teologiese studente voorberei hierop, lyk hulle studieplan en vakke anders as vandag se dominees? M.a.w. word die studerende dominees post-modern geleer?

En hoe kan dit gebeur, as die lektore dalk nog vasgevang is in die ou manier van dominee wees? Of vra ek nou dom vrae?

En aangesien Attie na my verwys eerder as om te antwoord, poog ek tog om die vraag so eerlik moontlik te antwoord. Ek hoop van julle ander studente sal ook inchip en ‘n bydrae lewer.

Ek het ‘n groot liefde vir die fakulteit op Pretoria, en daarom is dit vir my lekker om aan die een kant te kan sê die ouens is by met wat aangaan, en sleg om aan die anderkant te sê ek het ervarings gehad waar ek voel dat die mense is heel agter die berg. Die fakulteit het vir my die postmodernisme oopgebreek, daaroor het ek geen twyfel nie. Dit het my o.a voorberei op die emerging gesprek. Die reaksie van van die senior teologiese studente op iets soos “A new kind of Christian” van Brian Mclaren, toe van ons dit gelees het, was dat dit niks nuuts was nie, wat hy skryf is wat ons vir onsself moes uitfigure om te survive in ons eerste 3 jaar van teologiese studies. Toe Tony Jones hier was het Tiaan iewers in ‘n breuk gecomment “dit was nou ‘n baie goeie opsomming van 4 jaar se teologiese studies”. So aan die een kant ‘n absolute “ja ja ja”. Die fakulteit lei ons op vir ‘n nuwe era van kerkwees.

Maar soos reeds genoem, daar is ‘n ander kant. Daar was ook die geleenthede waar ek gevoel het ek word in ‘n boks gedruk om dinge op ‘n manier te doen wat ek TOTAAL ongemaklik mee is. Nou of ek postmodern is moet ander maar besluit, maar as ek wel iets van die postmoderne op natuurlike wyse geïntegreer het in my wese, dan beteken dit my gutt-feel sê dat hier nog iets van ‘n ou benadering verkondig word. Twee slegte ervarings hier rondom staan vir my uit, albei kan ek darem gelukkig sê was in die klas van afgetrede dosente, so nie die ouens wat nou by ons is nie. In die een klas was daar ‘n permanente argument (die periodes wat ek wel bygewoon het, want meeste het ek gekies om te bank a.g.v beter dinge om te doen as hierdie spesifieke klas) was tussen my en die dosent waar ek enigeiets wat na postmodern ruik moes verdedig. ‘n Ander ervaring was ‘n gryskop oom wat my ‘n modernis verklaar het a.g.v my interpretasie van ‘n sekere Pauliniese teks, dit was ook na ‘n redelike debat. Toe die gryskop oom my ‘n modernis noem, het ek besluit om maar die debat te los.

Goed, so daar is twee kante. Ek is tempted om meer spesifiek te wees oor waar ek watter kant beleef het, maar kom ek sê dit maar net so: In die proses wat my moes leer dink, het ek gevoel die postmoderne is geïntegreer in die kurses, in die proses wat my moes leer doen (as mens nog so ‘n skeiding kan maak vandag), het ek gevoel dit is nog nie werklik geïntegreer nie. Dus in kort, ek dink die fakulteit het die postmoderne epitemologies en filosofies geïntegreer, maar was nie instaat om ons te leer hoe ons die dag-tot-dag take in die gemeente aanpak binne ‘n postmoderne era nie.

Die implikasie van wat ek sê? Die fakulteit het vir my die tools gegee om myself voor te berei vir die bediening in ‘n postmoderne tyd, ek moet egter self nog baie werk dag tot dag doen om die realiteite van die praktyk uit te figure. Maar dan weer, is dit nie wat ons van ‘n universiteit verwag nie?

Wel, en dit is die meeste wat ek nog ooit postmodernisme in een post gebruik het. Ek haat eintlik dit term, want dit maak gesprekke baie moeilik as ons elkeen iets anders daarmee bedoel, en nee, ek gaan dit nie probeer definieer vinnig nie, dit is iets wat net oor koffie gebeur:-)

Advertisements
Explore posts in the same categories: Fakulteit, NG Kerk, Teologie, TUKS

Sleutelwoordw: ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

8 Kommentaar op “In antwoord oor die vraag oor postmodernisme in ons opleiding”

 1. sonkind Says:

  Baie dankie dat jy moeite gedoen het om my vraag te antwoord en ja, dis nogal ‘n heel insiggewende antwoord.

  Ek dink, net soos wat julle die “tools” kry om dominee te wees in die moderne tyd, maar julle sal eers self weet van die hoe en die wat as julle in ‘n gemeente staan, net so gee ouers vir hulle kinders die “tools” om die regte keuses te maak in die lewe, m.a.w. teen dwelms en versigtig met seks, ens.

  Maar die ouer lê net die grondslag, die kind sal self daarop moet voortbou (of dalk heeltemal wegbreek daarvan) wanneer hy eendag die wêreld ingaan, op sy eie.

 2. Attie Says:

  Dis nogal ‘n goeie antwoord. Ek is bly om te hoor julle kry die opleiding. My mening: Ek dink nie mens kan voorberei word vir die praktyk nie. Ek dink dit is praktyk waaroor dit vir my voorkom dat selfs ouens soos selfs Brian McClaren en Tony Jones mee worstel. Volgens Brian McClaren is post-modernisme ‘n oorgangsperiode tussen modernisme en iets waarvoor daar nog nie ‘n naam is nie. Die lyn is so fyn dat ouens wat dink hulle verstaan post-modernisme ander ouens wat probeer om post-modern te dink as modernisties gaan bestempel. Soos een van die dosente in ‘n gesprek vir my genoem het: Is daar regtig iets soos post-modernisme? en Die emergent beweging het nog niks bewys nie. Binne die kerk sal ons nederig en versigtig ruimte moet laat vir werking van die Heilige Gees en waag. Dankie Cobus – dit is ‘n sinvolle gesprek.

 3. Cobus Says:

  Attie, jou comment illustreer weer hoekom ek nie van die term hou nie. Ek wil nie nou in die filosofiese regtig ingaan nie, want daar is verskillende maniere om die geskiedenis van westerse wêreldbeelde uiteen te sit. Epistemologies is die belangrikste begrip wat vir my aan postmodernisme hang ‘n ‘relasionele waarheidsbegrip’. Verder vorm Etiek al hoe meer die fondasie vir filosofie (hoe ons optree is belangriker as wat ek sê). Maar uiteindelik word postmodernisme veral duidelik wanneer ek kuier saam my 20-something vriende wat anders dink as wat selfs my kolegas na wie jy met soveel lof verwys, en vir wie ek die wêreld se respek het, dink. Wanneer ons saam probeer sin maak van ‘n wêreld, en in ons diepste gutt weet dat die teologie wat vir ons as kinders gepreek is, die lessies wat vir ons geleer is, nie die vrae antwoord waarmee ons vandag gekonfronteer word nie.

  Sonkind, ek dink dalk dis goed dat ek die praktyk vir myself moet uitfigure en dit nie met ‘n lepel vir my ingevoeris nie.

 4. Ronald Says:

  Ek het nou onlangs klaargemaak by die fakulteit, en kan ook getuig daarvan dat ons wel (met betrekking tot teorie) goed voorberei is en ingelig is oor die postmodernisme. Twee dinge wat ek net vlugtig wil byvoeg, eintlik (retoriese) vrae:

  1. Is die kloof tussen teorie en praktyk nie in elk geval nog altyd groot gewees nie?
  2. Leer mens nie maar in elk geval net as mens self doen nie?

  Sonkind, jy het eintlik al klaar nommer twee geantwoord, nie waar nie? Maar nou moet ‘n mens ook byvoeg dat die fakulteit (en die kuratorium, dis nou die mense wat van die kerk se kant af betrokke moet wees by die opleiding) mens beter kon voorberei om jou kennis oor te dra praktyk toe. Dit kan maklik verval in nog ‘n akademiese oefening, maar dit sou kon help as ons ‘n bietjie meer van ‘n probleem-oplossings vak gehad het, dink ek.


 5. Ek het met opgewondenheid begin lees “ek het ‘n groot vir die …(gehoop die woord “Bybel” sou volg) maar toe soos koue water verskyn die woord fakulteit ….

  Die Woord van God (die Bybel) staan vir ewig, en dus van toepassing op die post of pre moderne adam. Ek was eendag tot in my fondamente geskok toe ek ‘n leraar hoor sê… “As ons vandag die Bybel sou kon oorskryf sou ons heelwaarskynklik die verhaal van Noag en Jona uitgelaat het…”

  (Exo 3:14) En God sê vir Moses: EK IS WAT EK IS. Ook sê Hy: So moet jy die kinders van Israel antwoord: EK IS het my na julle gestuur.

  Die Bybel moet nou meer as ooit tevore gelees, bestudeer word. Die Bybel alleen. En daarmee saam God om genade gesmeek word sodat Hy die hoorder en leser se geestelike oë en ore sal gee sodat ons die gelykenisse wat vir ons daarin aangeteken het sal open vir die verstaan daarvan. Die belofte wat God aan ons deur die profeet Daniël gegee het staan vandag nog.

  (Dan 12:4) En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe; baie sal dit deursoek, en die kennis sal vermeerder.

  Wees dit daarom te wagte dat heelwat verborgenhede wat God in die Bybel verskuil het ook beter verstaan sal word. Maar dan moet dit in nederige afhanklikheid van God afgesmeek word en allermins nie as aanmatigend van selfsprekend aanvaar word nie.

  Min leraars en teoloë dink dis nog moontlik dat God hulle kan verblind. Nog minder dink dat God by magte is om diegene wat hulle preke hoor se geestelike oë en ore te sluit vir die Waarheid.


 6. Jammer die woord “liefde” het in die eerste sin van my comment “verlore” geraak… die eerste sin moet dus asvolg lees…

  Ek het met opgewondenheid begin lees “ek het ‘n groot liefde vir die …(gehoop die woord “Bybel” sou volg) maar toe soos koue water verskyn die woord fakulteit ….

 7. cobus Says:

  Johannes

  Ek het ‘n groot liefde vir… my ma, sy het my van Jesus geleer
  Ek het ‘n groot liefde vir… my pa, hy het my van die Bybel geleer
  Uit jou opmerking lei ek af dat die laaste twee stellings jou ook sal pla?

  Jy sien, “die Bybel” is nie die antwoord op elke vraag nie. Het ek ‘n groot liefde vir die Bybel? Ja! In ‘n groot mate ook danksy die fakulteit, wat hierdie liefde vir my geleer het. En jy mag dit dalk nie glo nie, maar na 6 jaar by die plek wat hulle Tukkies noem, ten spyte van sogenaamde dwaalleer, lees ek actually nog Bybel!

  Johannes, ek dink jy moet begin verstaan dat die track record van mense wat die eindtyd voorspel het maak dat ons jou nie sommer ernstig gaan opneem nie. En ek sê dit met alle respek, ek sien jy is ‘n gelowige, net soos ek, maar soos ek die Bybel verstaan gaan niemand weet nie, so ek is maar versigtig vir mense wat cleim dat hulle sulke dinge weet. Ek dink ek praat dalk vir van die ander ook.

  Maar dankie vir jou deelname aan die gesprek elkgeval.


 8. Cobus

  Ek bied my verskoning aan, ek kon dit anders gestel het. Oor die voorspellings aangaande die tyd van die einde sal jy sien uit die boek “Time Has An End” dat hierdie inligting nie op net een of twee teksversies gebaseer nie… As jy ‘n (gratis)kopie van die boek wil bekom skryf gerus aan Family Radio. Andersins kan jy dit van die internet download by ons literature online link
  http://www.familyradio.com/graphical/literature/frame/

  Hierdie dinge is maar dinge wat elkeen vir homself moet uitmaak. Dis fantasties om te hoor dat jy nog die Bybel lees…! Ek moet egter met jou verskil die Bybel bied aan die mens alle antwoorde wat God in Sy Almag besluit het om aan ons bekend te maak. Met antwoorde alles wat vir die mensdom (in sy rebelse natuur) van belang is aangaande God se wonderlike plan van Verlossingsplan.

  Daarin vind ons antwoorde vir die mensdom se grootste enkele probleem naamlik dat hy tot die besef moet kom dat hy ‘n Skepper het en (omdat hy aangejaag het) hy ook ‘n Verlosser nodig het om in sy plek die straf te verduur wat nodig is om vir ewig met ons Hemelse Vader voort te leef…!

  Mag God jou ryklik seen.

  johannes coetzee


Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: